We are excited to announce that the IIS.NET Forums are moving to the new Microsoft Q&A experience. Learn more >

About tranduyphuc

Bio:

Ông Trần Duy Phúc là Founder & CFO của công ty TNHH DV BDS SaleReal. Ông đang phụ trách phân tích và review các dự án nghỉ dưỡng trên chuyên trang Vnrep.com thuộc công ty TNHH DV BDS Salereal. #tranduyphuc #vnrep

Links

Social

Recent Posts

  • Loading...

tranduyphuc

Member Since:Feb 26, 2021 01:34 PM
Last Visited:Feb 26, 2021 09:35 PM
Timezone:00:00:00 GMT
Total Posts:0