We are excited to announce that the IIS.NET Forums are moving to the new Microsoft Q&A experience. Learn more >

About Novaworld Phan Thiết

Bio:

Novaworld Phan Thiết siêu thành phố biển du lịch, sức khoẻ - Hướng đến trở thành khu du lịch, nghỉ dưỡng trọng điểm quốc gia. Hiện nay Novaworld Phan Thiết đã được sự quan tâm rất nhiều từ các nhà đầu tư hàng đầu Việt Nam, đây sẽ là thị trường tiềm năng lớn trong tương lai. #novaworld #novaworldphanthiet #phanthiet #city #beach #travel
26 Mai Chí Thọ, Phường Bình Khánh, Quận 2, HCM
SDT : 0909824139

Links

Recent Posts

  • Loading...

Novaworld Phan Thiết

Member Since:Jun 03, 2021 09:54 AM
Last Visited:Jun 03, 2021 05:06 PM
Timezone:00:00:00 GMT
Total Posts:0