We are excited to announce that the IIS.NET Forums are moving to the new Microsoft Q&A experience. Learn more >

About TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI MIPEC PALACE

Bio:

Trung tâm Tiệc Cưới Hội Nghị MIPEC PALACE là đơn vị trực thuộc quản lý của CN Công ty Cổ phần Hóa Dầu Quân Đội tại Hà Nội (MIPEC). Đây là dự án về lĩnh vực Tiệc cưới & Sự kiện.
Địa chỉ: 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 100000
Phone: 02420231888

Links

Recent Posts

  • Loading...

TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI MIPEC PALACE

Member Since:Jul 21, 2021 04:35 AM
Last Visited:Jul 21, 2021 01:26 PM
Timezone:00:00:00 GMT
Total Posts:0