We are excited to announce that the IIS.NET Forums are moving to the new Microsoft Q&A experience. Learn more >

About Kẹo sâm Hamer

Bio:

Kẹo Sâm Hamer
Kẹo sâm hamer có tên gọi thương mại đầy đủ là Hamer Ginseng & Coffee. Sản phẩm được cấp chứng nhận và nghiên cứu phát triển bởi Trung tâm nghiên cứu The Sino-USA Collaboration Technology hợp tác với trường y tế Alabama University Medical của mỹ và hiện được sản xuất tại Malaysia.

Theo tìm hiểu của chúng tôi Kẹo Sâm Hamer bán tại Việt Nam chủ yếu là hàng sách tay, được những tiểu thương nhập về bán ở thị trường trong nước.

Links

Recent Posts

  • Loading...

Kẹo sâm Hamer

Member Since:Oct 07, 2020 07:58 AM
Last Visited:Oct 07, 2020 03:00 PM
Timezone:00:00:00 GMT
Total Posts:0