We are excited to announce that the IIS.NET Forums are moving to the new Microsoft Q&A experience. Learn more >

About ViệcLàm ViệtNam

Bio:

esipvieclamvietnam là trung tâm dịch vụ việc làm, tổ chức phiên giao dịch việc làm hàng ngày. giúp người lao động có thể chủ động tìm kiếm được công việc phù hợp. Bên tuyển dụng khi đăng tin tuyển dụng lên cổng thông tin trên phải ghi rõ mô tả công việc, mức lương cụ thể và giới thiệu chung về công ty.
Địa chỉ : 12 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội 10000
Phone : 038269517

Links

Recent Posts

  • Loading...

ViệcLàm ViệtNam

Member Since:Jul 22, 2021 03:02 AM
Last Visited:Jul 24, 2021 03:11 PM
Timezone:00:00:00 GMT
Total Posts:0